Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Báo SGGP: Yêu cầu xác định thời hạn xóa bỏ 92 điểm đen về rác tại TPHCM

Trong 6 tháng, TPHCM đã xóa được 277 trong tổng số 369 điểm đen về rác thải. Đối với 92 điểm đen còn lại, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các địa phương xác định thời hạn để xóa bỏ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/yeu-cau-xac-dinh-thoi-han-xoa-bo-92-diem-den-ve-rac-tai-tphcm-592479.html

HIỀN NGUYỄN

Tìm kiếm:✨

  • Hiền Nguyễn, Điểm đen, Nguyễn Thiện Nhân, Xóa bỏ, Rác, Rác thải, Xóa, Thời hạn, Đồng chí, Tổng số, Thành phố hồ chí minh