Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: TP HCM không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia

Tính đến nay, TP HCM đã không còn hộ nghèo có có thu nhập trong chuẩn nghèo Quốc gia giai đoạn 2016 -2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/tp-hcm-khong-con-ho-ngheo-theo-chuan-quoc-gia

Trong giai đoạn 2016 – 2020, chuẩn nghèo của TP.HCM là hộ có thu nhập dưới 21 triệu đồng/năm (chuẩn quốc gia là dưới 10,8 triệu đồng/năm), hộ cận nghèo là dưới 28 triệu đồng/năm (chuẩn quốc gia 12 triệu đồng/năm).

Từ đầu năm 2019, TP.HCM nâng chuẩn nghèo lên mức dưới 28 triệu đồng/hộ/năm, hộ cận nghèo dưới 36 triệu đồng/hộ/năm. Đến nay, thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, theo chuẩn mới của thành phố thì còn gần 5.000 hộ nghèo và 28.000 hộ cận nghèo.

Trong 2 năm 2019 -2020, thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, không để tái nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản, hỗ trợ vốn vay nhằm cải thiện và nâng cao mức sống, điều kiện sống. Đến cuối năm 2020, hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố.

Tìm kiếm:✨

  • Hộ nghèo, Giảm nghèo, TP.HCM, Mức sống, Cận, Năm 2019, Người nghèo, Vốn vay, Nghèo, Chuẩn, Đẩy nhanh, Thu nhập, Tiến độ, Thành phố hồ chí minh, Cơ bản