Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: TP Hồ Chí Minh xử lý dứt điểm gần 300 điểm đen về rác

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/tp-ho-chi-minh-xu-ly-dut-diem-gan-300-diem-den-ve-rac

Tìm kiếm:✨

  • Điểm đen, Rác, Dứt điểm, Thành phố hồ chí minh, Xử lý