Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Báo VOV: TP HCM sẽ tăng thu nhập để giữ chân cán bộ giỏi

Được Quốc hội trao cho cơ chế đặc thù thông qua NQ 54, TP HCM đang triển khai đề án 'thu nhập tăng thêm' để thu hút người tài, giữ chân người giỏi.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/media/video/tp-hcm-se-tang-thu-nhap-de-giu-chan-can-bo-gioi-906309.vov

Tìm kiếm:✨

  • Người tài, Giữ chân, Trao cho, Đặc thù, Tăng thêm, Đề án, Giỏi, Thu nhập, Quốc hội, Cơ chế, Thành phố hồ chí minh, Cán bộ