Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Chính thức triển khai giao dịch chứng quyền có bảo đảm

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) cho biết, vào ngày 28/6 sẽ thực hiện giao dịch chứng quyền có bảo đảm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Chứng khoán, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/thi-truong/chinh-thuc-trien-khai-giao-dich-chung-quyen-co-bao-dam-tintuc440424

Sản phẩm chứng quyền có bảo đảm là một trong số các sản phẩm mới nằm trong lộ trình phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020.

Theo UBCKNN, hiện có 16 công ty chứng khoán đủ điều kiện phát hành chứng quyền có bảo đảm và 26 cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm theo quy định.

UBCKNN đã nhận được 16 hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền của 8 công ty chứng khoán (CTCK) là: SSI, Bản Việt, VPS, Ngân hàng đầu tư và phát triển VN, MBS, Thành phố Hồ Chí Minh, VNDirect, KIS; dựa trên 6 chứng khoán cơ sở là: MBB, HPG, MWG, FPT, PNJ, VNM.

Các tổ chức chào bán chứng quyền có bảo đảm là các CTCK có năng lực tài chính, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định. Đến nay, UBCKNN đã cấp giấy chứng nhận chào bán cho 16 sản phẩm chứng quyền của 7 công ty chứng khoán.

H.H.

Tìm kiếm:✨

  • MWG, Công ty chứng khoán, Chứng khoán, Phát hành, Thị trường chứng khoán, MBB, Đủ điều kiện, Ủy ban, HPG, Cổ phiếu, FPT, Thành phố hồ chí minh, VNDirect, SSI, Giao dịch