Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Báo Nhân Dân: TP Hồ Chí Minh – 18 tháng trong hành trình xây dựng đô thị thông minh

Sáng 22-6, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo đề án 'Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025' đã tham dự Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 18 tháng triển khai đề án.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/40617902-tp-ho-chi-minh-%E2%80%93-18-thang-trong-hanh-trinh-xay-dung-do-thi-thong-minh.html

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 18 tháng xây dựng, TP Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả nhất định, hình thành năm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở; Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội và thành lập Trung tâm an toàn thông tin của thành phố. Thành phố cũng đã triển khai xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi dần chính quyền điện tử sang chính quyền số để phù hợp với vai trò của chính quyền quản lý đô thị thông minh. Đây là bước chuẩn bị cơ bản, quan trọng để triển khai tiếp theo các nội dung của Đề án.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhận xét, TP Hồ Chí Minh phê duyệt đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh sớm so với các tỉnh thành khác trong cả nước. TP Hồ Chí Minh xác định đổi mới quản lý gắn với ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp khả thi để phát triển TP Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, các sở ngành, quận huyện cũng cần đánh giá lại kết quả thực hiện, dự báo khả năng đạt được các mục tiêu kế hoạch vào cuối năm nay. Đồng thời, các đơn vị, các ngành phải hình dung, lượng hóa công việc cụ thể, mục tiêu cụ thể ứng với các mốc thời gian tại thời điểm cuối năm 2019, tháng 6-2020 và cuối năm 2020. Đối với việc lựa chọn đối tác thực hiện đề án, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý cần có tham mưu trong lựa chọn đơn vị tư vấn bằng hình thức đấu thầu lựa chọn nhà thầu hay chỉ định thầu. Cùng đó là cơ chế sử dụng các đơn vị tư vấn là doanh nghiệp Việt Nam, là nguồn lực của người Việt Nam, để TP Hồ Chí Minh nắm bắt khoa học, công nghệ thực hiện đề án.

Trong 18 tháng tiếp theo, Ban điều hành đô thị thông minh thành phố tiếp tục cùng các Sở, ngành chuẩn bị các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng giai đoạn hai của dự án, song song với việc xây dựng Khu đô thị sáng tạo trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy kinh tế của thành phố và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía nam phát triển bền vững, góp phần nhân rộng mô hình này trong chiến lược phát triển đô thị chính sách và tầm nhìn phát triển đô thị, không chỉ từ nay đến 2020 mà trong năm năm tới trong chiến lược 2021-2030.

ĐĂNG QUÂN

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thành ủy, Bộ chính trị, Bí thư, Hội nghị sơ kết, Ủy viên, Đề án, Đô thị, Thành phố hồ chí minh, Dự báo kinh tế, Đồng chí, Kinh tế trọng điểm, Thông minh, Chỉ định thầu, Ban điều hành