Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Báo Quốc Hội TV: BHXH TPHCM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU HỒI NỢ

Sáu tháng đầu năm 2019, BHXH TPHCM đạt được nhiều kết quả tốt trong công tác thu BHXH, BHYT, giải quyết chế độ BHXH, giám định BHYT, công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan BHXH được chú trọng và mang lại nhiều kết quả cao.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2019/6/bhxh-tphcm-tang-cuong-cong-tac-thu-hoi-no-/233846

Tìm kiếm:✨

  • BHXH TPHCM, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Mang lại, Năm 2019, Giám định, Nợ, Thu hồi, Thanh tra, Chú trọng, Chế độ, Thành phố hồ chí minh, Tăng cường