Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Báo SGGP: Công bố kết quả khảo sát 'Niềm tin - thói quen đọc của giới trẻ tại TPHCM'

Dựa trên kết quả khảo sát, bà Quách Thu Nguyệt nhấn mạnh, với học sinh cấp 1-2, cấp độ yêu thích đọc chiếm chưa đến 50%. Vì thế, gia đình và nhà trường cần quan tâm, khuyến khích nhóm đối tượng này nhiều hơn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/cong-bo-ket-qua-khao-sat-niem-tin-thoi-quen-doc-cua-gioi-tre-tai-tphcm-599169.html

THU HƯƠNG - THỤY QUYÊN

Tìm kiếm:✨

  • Quách Thu Nguyệt, Giới trẻ, Thói quen, Khảo sát, Cấp độ, Đọc, Nhà trường, Niềm tin, Học sinh, Khuyến khích, Yêu thích, Dựa trên, Thành phố hồ chí minh