Báo ANTT: TP HCM vẫn là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước

Sáu tháng năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt hơn 611.000 tỷ đồng, chiếm 24,6% kinh tế cả nước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTT, nguồn bài: http://antt.vn/infographics-tp-hcm-van-la-trung-tam-kinh-te-lon-nhat-ca-nuoc-277424.htm

Theo TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • Tổng sản phẩm, Cả nước, Thành phố hồ chí minh, Kinh tế, Trung tâm