Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Báo ĐCSVN: Năm thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh thi đua và hợp tác

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị năm thành phố đặc biệt quan tâm phát động thi đua trong công tác cải cách hành chính, thủ tục đơn giản nhất để phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng quản lý, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo ĐCSVN, nguồn bài: http://www.cpv.org.vn/xay-dung-dang/nam-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-day-manh-thi-dua-va-hop-tac-529990.html

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh:TA)

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng năm 2019.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo UBND 5 thành phố.

Nhiều phong trào thi đua có sự đổi mới, sáng tạo

Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng năm 2019 Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội để đánh giá những kết quả đã đạt được, xem xét những vấn đề còn tồn tại nhằm thúc đẩy công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đưa 5 thành phố phát triển nhanh, bền vững, góp phần quan trọng cùng cả nước hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin, xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng là động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, lãnh đạo các thành phố trong Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Nhờ đó, công tác thi đua, khen thưởng của các thành phố trong những năm qua, nhất là 6 tháng đầu năm 2019, đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Các phong trào thi đua từng bước đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động.

Cùng với phong trào thi đua có tính truyền thống, nhiều phong trào thi đua mang tính chuyên đề cũng được kết hợp triển khai có hiệu quả. Sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của các thành phố đã góp phần tạo ra khí thế thi đua mới, đồng bộ và rộng khắp. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân các thành phố, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

Cụ thể, thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, mỗi thành phố đã xây dựng ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn nhằm triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu đến năm 2020 các thành phố có số xã và huyện đạt tiêu chí nông thôn mới vượt tỷ lệ kế hoạch đề ra, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn. Về thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", năm thành phố đã phát động thi đua với phương châm "ba đồng hành, năm hỗ trợ" đối với doanh nghiệp. Kết quả là trong sáu tháng đầu năm 2019 số doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới của năm thành phố đã tăng lên đáng kể.

Bên cạnh đó, các thành phố còn tập trung phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và giải pháp trong tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ của từng thành phố cụ thể như: Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội”; thành phố Hà Nội với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; thành phố Hải Phòng với chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”; thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”; thành phố Cần Thơ với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”….

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh:TA)

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, 5 thành phố trong cụm thi đua tiếp tục tăng trưởng tốt, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Riêng về chỉ tiêu thu ngân sách, TP Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu với số thu ước đạt 193.310 tỷ đồng (đạt 48,43% dự toán). Hà Nội đứng thứ hai với 132.134 tỷ đồng (đạt 50,2% dự toán)… Các thành phố cũng đã tổ chức tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, những gương điển hình tiên tiến; đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các thành phố đề xuất nhiều giải pháp chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, nhân điển hình tiên tiến, những mô hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Các đại biểu nhấn mạnh đến việc cần đổi mới hoạt động Cụm thi đua theo hướng giảm hội họp gắn với tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên đề về đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tạo điều kiện tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình điển hình tiên tiến tại các địa phương, đơn vị. Quan tâm để các ban, bộ, ngành, địa phương được chủ động tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng theo thẩm quyền. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sớm tham mưu sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó quan tâm để các ban, bộ, ngành, địa phương được chủ động tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng theo thẩm quyền. Đặc biệt không quy định cứng là phải họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để xét khen thưởng cấp Nhà nước được kịp thời…

“Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà đánh giá 5 thành phố trực thuộc Trung ương có 3 điểm mới trong công tác thi đua. Trong đó, hệ thống văn bản luôn được rà soát và hoàn thiện để cập nhật với các quy định của pháp luật hiện hành. Nhiều thành phố có ban hành các quy định theo đặc thù riêng của mình, điển hình như Hải Phòng ban hành cơ chế khen thưởng cho các học sinh giỏi đạt giải quốc gia, quốc tế; hay Hà Nội khen thưởng cá nhân có thành tích đột xuất cho doanh nghiệp, công nhân, nông dân…

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh:TA)

Bên cạnh đó, các thành phố đã đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo đặc thù của từng tỉnh, bám sát vào những việc khó để tập trung giải quyết, có tiêu chí cụ thể cho từng đối tượng. Đối với 4 phong trào trọng tâm đã có tiến bộ rõ nét, nhất là phong trào doanh nghiệp hội nhập phát triển, có chính sách tháo gỡ những vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo….

Đồng ý với ý kiến các thành phố về việc thủ tục khen thưởng hiện đang rườm rà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đang xem xét, xin ý kiến các đơn vị đề xuất cắt giảm các thủ tục. Đáng chú ý, sắp tới Bộ Nội vụ sẽ đưa vào sử dụng phần mềm phục vụ công tác khen thưởng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn cho rằng công tác thi đua cần luôn đổi mới, hiệu quả hơn theo tinh thần “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị năm thành phố đặc biệt quan tâm phát động thi đua trong công tác cải cách hành chính, thủ tục đơn giản nhất để phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng quản lý, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp. Đồng thời 5 thành phố cần tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm, các mô hình tốt, cách làm hay; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua nhất là cán bộ, công chức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.../.

Trung Anh

Tìm kiếm:✨

  • Nghị quyết, Hội nghị, Trọng tâm, Bền vững, Cơ chế, Giải pháp, Nhiệm vụ, Các cấp, Thủ tướng chính phủ, Trung ương, Thành phố hồ chí minh, Triển khai, Ban hành, Phong trào thi đua, Công tác