Báo Hải Quan: Hải quan TPHCM: Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách

Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://baohaiquan.vn/hai-quan-tphcm-trien-khai-dong-bo-cac-giai-phap-thu-ngan-sach-108024.html

Công chức hải quan cảng Sài Gòn KV1 hướng dẫn DN làm thủ tục xuất khẩu. Ảnh: T.H

Theo đó, lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM yêu cầu thủ trưởng tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc căn cứ các mục tiêu đã đề ra để xây dựng giải pháp thiết thực và chương trình hành động bám sát thực tế tại từng đơn vị áp dụng hiệu quả trong 6 tháng cuối năm.

Tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, tạo môi trường kinh doanh thân thiện, xây dựng nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển tốt, nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả. Phấn đấu trong năm 2019 cộng đồng doanh nghiệp đánh giá về Cục Hải quan TP.HCM, với “thái độ phục vụ tốt hơn - thủ tục nhanh hơn - doanh nghiệp hài lòng hơn và thực hiện tốt các cam kết".

Tập trung và tăng cường thu ngân sách, thu đúng - thu đủ, chống thất thu thuế, hạn chế nợ thuế mới phát sinh.

Đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Không bao che dung túng cho các sai phạm.

Các giải pháp của Cục Hải quan TPHCM nhằm hướng đến mục tiêu, đến ngày 31/12/2019 hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, gồm: hoàn thành công tác thu ngân sách ở mức cao nhất có thể và không thấp hơn 112.900 tỷ đồng (chỉ tiêu phấn đấu).

Đối với công tác thu hồi và xử lý nợ thuế, phấn đấu hoàn thành 60% chỉ tiêu do Tổng cục Hải quan giao trên 214 tỷ đồng; thông qua công tác tham vấn giá tính thuế, tăng thu cho ngân sách ít nhất 400 tỷ đồng. Đối với công tác tham vấn 1 lần, sử dụng nhiều lần, phấn đấu đạt con số 200 lượt doanh nghiệp tham gia.

Đối với công tác kiểm tra sau thông quan tại trụ sở hải quan, tăng thu cho ngân sách ít nhất 20 tỷ đồng; Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, tăng thu cho ngân sách ít nhất 130 tỷ đồng.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục Hải quan TPHCM thu ngân sách được 58.238 tỷ đồng, đạt 53,52% chỉ tiêu pháp lệnh và đạt 51,58% chỉ tiêu phấn đấu.

Lê Thu

Tìm kiếm:✨

  • Hải quan, Tăng thu, Cục Hải quan TPHCM, Cục hải quan, Thông quan, Thuế, Tham vấn, Thu ngân sách, Thất thu, Ngân sách, Đồng bộ, Thành phố hồ chí minh, Trụ sở, Đinh Ngọc Thắng, Trực thuộc