Báo Nhân Dân: TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Trong hai ngày 8 và 9-7, Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa 10 tổ chức hội nghị lần thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019; rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 10 và bảy chương trình đột phá của thành phố. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40815202-tp-ho-chi-minh-day-manh-cong-tac-chuan-bi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap.html

Hội nghị đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục có bước phát triển tích cực. Chủ đề "Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội" được triển khai đồng bộ, có chuyển biến bước đầu. Các hoạt động quản lý đô thị được quan tâm, an ninh - quốc phòng được bảo đảm… Các đại biểu đã góp ý kiến về các nội dung: Tư tưởng chỉ đạo, đề cương xây dựng các văn kiện trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11; danh mục dự án trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng triển khai; công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn thành phố; kết quả giám sát đối với 19 nội dung giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển kinh tế - xã hội thành phố…

Phát biểu ý kiến bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, trong sáu tháng đầu năm 2019, thành phố giữ được nhịp tăng trưởng, tuy nhiên vẫn còn những điểm yếu cần sớm có giải pháp khắc phục. Ðồng chí đề nghị, những tháng cuối năm, các quận, huyện rà soát lại những chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, bổ sung những chỉ tiêu quan trọng còn thiếu; đẩy mạnh công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; đẩy nhanh việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; xác định rõ cơ chế vùng giữa TP Hồ Chí Minh và Ðông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Các đơn vị, địa phương cần tăng tốc hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố năm 2019, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 10.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Thiện Nhân, Thành ủy, Đảng bộ các cấp, Cải cách hành chính, Thành phố hồ chí minh, Ðông Nam Bộ, Cơ chế, Đồng chí, Đại biểu, Đô thị, Thắng lợi, Tăng tốc, Đại hội, Tăng trưởng, Đề cương