Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Báo Quốc Hội TV: CẦN ĐIỀU CHỈNH NHIỀU ĐIỀU KHOẢN TRONG LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

Sau 13 năm thi hành, Luật Thanh niên năm 2005 đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế, cần thiết phải ban hành Luật sửa đổi để phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, để Luật Thanh niên (sửa đổi) đi vào cuộc sống, cần có nhiều điều chỉnh về phạm vi, đối tượng áp dụng. Đó là ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị 'Tình hình thực hiện Luật thanh niên và những kiến nghị cho Luật thanh niên (sửa đổi)' diễn ra sáng nay tại Tp.HCM

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/7/can-dieu-chinh-nhieu-dieu-khoan-trong-luat-thanh-niensua-doi-/234613

Tìm kiếm:✨

  • Hội nghị ', Bộc lộ, Thi hành, Sửa đổi, Bất cập, Phạm vi, Luật, Đại biểu, Kiến nghị, Đi vào, Ban hành, Điều chỉnh, Tình hình, Cần thiết, Thành phố hồ chí minh