Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Báo SGĐT: TPHCM: Báo cáo danh mục dự án giải ngân dưới 50%

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, UBND TP vừa chỉ đạo Kho bạc Nhà nước TP thông báo đến từng cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về tình hình giải ngân các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGĐT, nguồn bài: http://saigondautu.com.vn/kinh-te/tphcm-bao-cao-danh-muc-du-an-giai-ngan-duoi-50-70179.html

Báo cáo UBND TP trước ngày 5-8-2019 danh mục các dự án có kết quả giải ngân tính đến ngày 31-7-2019 dưới 50%.

Các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình nguyên nhân những dự án giải ngân dưới 50%, và cam kết đạt tỷ lệ giải ngân năm 2019 ít nhất 95%, gửi UBND TP và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10-8-2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao đề xuất xử lý đối với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư có dự án giải ngân dưới 50%.

Hoàng Anh

Tìm kiếm:✨

  • Giải ngân, Kho bạc nhà nước, Tiến độ, Đẩy nhanh, Cơ quan chủ quản, Chủ đầu tư, Danh mục, Ủy ban nhân dân thành phố, Dự án, Kế hoạch, Giải trình, Thành phố hồ chí minh, Đầu tư, Tỉ lệ, Báo cáo