Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Báo Tiền Phong: Bãi rác Đa Phước biến đổi ra sao sau hơn 10 năm

Đa Phước là khu chôn lấp rác lớn nhất TP HCM, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 5.600 tấn rác, chiếm 66% tổng lượng rác tại thành phố.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/video-clip/bai-rac-da-phuoc-bien-doi-ra-sao-sau-hon-10-nam-1445400.tpo

Tìm kiếm:✨

  • Đa Phước, Chôn, Rác, Biến đổi, Tiếp nhận, Thành phố hồ chí minh, Thành phố