Báo Tin Tức TTXVN: TP Hồ Chí Minh giữ vững vị trí là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước

Sáu tháng năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ước đạt hơn 611.000 tỷ đồng, chiếm 24,6% kinh tế cả nước. Thành phố tiếp tục giữ vững vị trí là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/infographics/tp-ho-chi-minh-giu-vung-vi-tri-la-trung-tam-kinh-te-lon-nhat-ca-nuoc-20190708222011109.htm

Sáu tháng năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ước đạt hơn 611.000 tỷ đồng, chiếm 24,6% kinh tế cả nước. Thành phố tiếp tục giữ vững vị trí là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

TTXVN/Báo Tin tức

Tìm kiếm:✨

  • Tổng sản phẩm, Giữ vững, Cả nước, Thành phố hồ chí minh, Kinh tế