Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Báo VNEWS: Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ bia hàng đầu châu Á

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-tieu-thu-bia-hang-dau-chau-a

Dữ liệu được lấy từ một danh sách được tổng hợp bởi Tạp chí Phố Wall cho thấy Thành Phố Hồ Chí Minh là nơi tiêu thụ bia bình quân hàng dầu Châu Á với giá bia rẻ thứ 4 thế giới.

Tìm kiếm:✨

  • Tạp chí Phố Wall, Hàng Dầu, Tiêu thụ, Bình quân, Rẻ, Châu á, Dữ liệu, Thành phố hồ chí minh, Hàng đầu, Tổng hợp