Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Báo VOV: Hà Nội, TP HCM dẫn đầu phòng trào 'không tiền mặt'

Các thành phố lớn đã và đang tích cực triển khai các giải pháp áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là Hà Nội và TP HCM.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ CNTT - Viễn thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/cong-nghe/ha-noi-tp-hcm-dan-dau-phong-trao-khong-tien-mat-932386.vov

Tìm kiếm:✨

  • Tiền mặt, Thành phố lớn, Dẫn đầu, Thanh toán, Thành phố hồ chí minh, Giải pháp, Áp dụng, Tích cực