Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Báo Chính Phủ: Đơn vị hạch toán phụ thuộc tham gia dự thầu được không?

Ông Phạm Tạ Thành Vinh (TPHCM) hỏi: Phân viện là đơn vị hạch toán phụ thuộc của 1 viện khoa học được thành lập theo quyết định của Bộ, có tên trong danh sách nhà thầu đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia thì phân viện có đủ tư cách hợp lệ để đứng liên danh hoặc độc lập tham dự thầu hay không?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/don-vi-hach-toan-phu-thuoc-tham-gia-du-thau-duoc-khong/373616.vgp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu quy định một trong các điều kiện để nhà thầu đáp ứng về tư cách hợp lệ là hạch toán tài chính độc lập.

Theo đó, nếu phân viện là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì không đủ tư cách hợp lệ để tham dự thầu theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Tìm kiếm:✨

  • Phân viện, Đủ tư cách, Hạch toán, Thầu, Liên danh, Hợp lệ, Đấu thầu, Nhà thầu, Theo quyết định, Phụ thuộc, Tư cách, Độc lập, Trên mạng, Khoa học, Đăng tải, Thành lập, Thành phố hồ chí minh, Danh sách, Tham dự, Luật