Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Báo GTVT: TP.HCM vẫn chưa chính thức có làn xe buýt ưu tiên

Phương án tổ chức làn xe buýt ưu tiên đang ở bước nghiên cứu, vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền thông qua.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo GTVT, nguồn bài: http://www.tapchigiaothong.vn/tphcm-van-chua-chinh-thuc-co-lan-xe-buyt-uu-tien-d79956.html

TP.HCM vẫn đang nghiên cứu làn đường xe buýt ưu tiên.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc sở GTVT TP.HCM cho biết vừa qua một số cơ quan báo chí có đăng tải thông tin liên quan đến nghiên cứu tổ chức làn đường ưu tiên cho xe buýt trên tuyến đường Điện Biên Phủ và đường Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, các thông tin đăng tải nêu trên không do Sở GTVT cung cấp, do đó chưa chuẩn xác về nội dung và tình hình thực hiện nghiên cứu tổ chức làn đường ưu tiên cho xe buýt.

Theo Sở GTVT TP.HCM chủ trương nghiên cứu tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và đường Võ Thị Sáu thực hiện theo Quyết định số 6204/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 và Quyết định số 4341/QĐ-UBND ngày 4/10/2018 của UBND TP.HCM về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020. Nội dung nghiên cứu này cũng là một trong các giải pháp thuộc đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP.HCM nhằm thực hiện lộ trình kiểm soát phương tiện cá nhân, tăng cường phát triển giao thông công cộng góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Để triển khai thực hiện nội dung nghiên cứu nêu trên, UBND đã giao cho Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Trung tâm) làm chủ đầu tư tổ chức nghiên cứu tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và đường Võ Thị Sáu bằng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ tại Quyết định số 37/QĐ-QBTĐB ngày 1/9/2017. Trung tâm đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn và chính thức ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Nghiệp để nghiên cứu tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và đường Võ Thị Sáu. Qua quá trình nghiên cứu, Trung tâm đã trình Sở GTVT báo cáo đầu kỳ nội dung tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và đường Võ Thị Sáu vào đầu tháng 6/2019.

Ngày 14/6/2019, tại Sở GTVT TP.HCM, Hội đồng tư vấn giao thông đô thị thành phố đã nghe chủ đầu tư và đơn vị tư vấn báo cáo đầu kỳ nội dung nghiên cứu tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và đường Võ Thị Sáu. Tại cuộc họp, còn có ý kiến khác nhau giữa các thành viên Hội đồng tư vấn giao thông đô thị thành phố. Tuy nhiên, phần lớn thành viên Hội đồng tư vấn giao thông đô thị thống nhất chủ trương triển khai việc tổ chức làn dành riêng hoặc ưu tiên cho xe buýt hoạt động, nhưng chưa đồng tình giải pháp triển khai thí điểm trên đường Võ Thị Sáu và đường Điện Biên Phủ.

Kết luận cuộc họp, Hội đồng tư vấn giao thông đô thị thành phố đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn chỉnh phương án để có thể khẳng định tính khả thi hoặc không khả thi khi chọn đường Võ Thị Sáu và đường Điện Biên Phủ để tổ chức làn dành riêng hoặc ưu tiên cho xe buýt hoạt động. Đồng thời, đề xuất tiêu chí cụ thể khi lựa chọn tuyến đường dự kiến tổ chức làn dành riêng hoặc ưu tiên cho xe buýt hoạt động đảm bảo phù hợp với điều kiện giao thông thành phố, cũng như đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề tác động về kinh tế xã hội, điều kiện sinh hoạt, lưu thông của người dân khi triển khai làn ưu tiên hoặc làn đường dành riêng cho xe buýt hoạt động.

Hiện nay, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đang nghiên cứu phương án trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng tư vấn giao thông đô thị tại cuộc họp nêu trên. Sau khi chủ đầu tư trình lại kết quả nghiên cứu, Sở GTVT TP.HCM sẽ rà soát, báo cáo Hội đồng tư vấn giao thông đô thị thành phố xem xét, có ý kiến làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Như vậy, phương án tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và đường Võ Thị Sáu hiện đang ở bước nghiên cứu, chưa được Hội đồng tư vấn giao thông đô thị thành phố thông qua và Sở GTVT chưa trình UBND Thành phố (không phải đã trình Ủy ban nhân dân thành phố như một số báo, đài đã đăng tải), ông Hưng nhấn mạnh

Thắng Khang

Tìm kiếm:✨

  • Giao thông công cộng, Xe buýt, Làn đường, Võ Thị Sáu, Đường Điện Biên Phủ, Thí điểm, Ưu tiên, Ùn tắc giao thông, Đề án, Đường Võ Thị Sáu, Phương tiện, Giao thông, Tuyến đường, Hội đồng tư vấn, Giao thông đô thị, Thành phố hồ chí minh, Hành khách, Khả thi, Công cộng, Sở giao thông vận tải