Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Báo Hải Quan: TPHCM: Thu nội địa giảm, thu ngân sách mới đạt gần 65%

Số thu nội địa trên địa bàn TPHCM mới đạt trên 60%, kéo số thu ngân sách của thành phố trong 8 tháng mới chỉ đạt gần 65%.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://haiquanonline.com.vn/tphcm-thu-noi-dia-giam-thu-ngan-sach-moi-dat-gan-65-110766.html

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: T.H

Theo Sở Tài chính TPHCM, số thu ngân sách trên địa bàn TPHCM 8 tháng năm 2019 khoảng 258.674 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ, nhưng mới chỉ đạt 64,81% dự toán.

Trong đó, số thu nội địa đạt thấp, mới được khoảng 164.723 tỷ đồng, đạt 60,48% dự toán và tăng 9,29% so cùng kỳ.

Thu nội địa (trừ thu tiền sử dụng đất): 159.317 tỷ đồng, đạt 60,73% dự toán và tăng 13,45% so với cùng kỳ.

Nhiều khoản thu nội địa tăng so với cùng kỳ, như: Thu từ khu vực kinh tế: ước 105.721 tỷ đồng, đạt 60,25% dự toán và tăng 11,67% ; Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 43.717 tỷ đồng, bằng 57,18% dự toán và tăng 18,93%; Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh: ước 45.706 tỷ đồng, đạt 66,13% dự toán và tăng 8,9%, so với cùng kỳ năm trước.

Một số khoản thu giảm sâu, như: Thu tiền sử dụng đất ước 5.386 tỷ đồng, đạt 53,86% dự toán và giảm 47,56%; Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại ước 2.895 tỷ đồng, đạt 47,08% dự toán và giảm 4,29%, so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn TPHCM trong 8 tháng qua đạt khá cao, khoảng 78.000 tỷ đồng, đạt 71,69% dự toán và tăng 33,88% so với cùng kỳ.

Lê Thu

Tìm kiếm:✨

  • Sở Tài Chính TPHCM, Công thương nghiệp, Thu ngân sách, Cục thuế tp hồ chí minh, Dự toán, Quốc doanh, Vốn đầu tư nước ngoài, Khu vực kinh tế, Nội địa, Thu tiền, Cổ tức, Cùng kỳ, Xuất nhập khẩu, Lợi nhuận, Thành phố hồ chí minh, Nghiệp vụ, Trên địa bàn, Chia, Đất, Đáng chú ý