Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Báo Nhân Dân: Đưa vào hoạt động Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh

Chiều 1-8, Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41068002-dua-vao-hoat-dong-trung-tam-mo-phong-va-du-bao-kinh-te-xa-hoi-tp-ho-chi-minh.html

Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội thành phố thực hiện chức năng, như: Tổ chức điều tra, khảo sát và thu thập thông tin nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu xây dựng mô hình phân tích, dự báo và mô phỏng; nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận, khoa học và thực nghiệm phục vụ xây dựng mô hình phân tích, dự báo và mô phỏng; xây dựng và từng bước hệ thống hóa các mô hình định lượng phục vụ phân tích, dự báo và mô phỏng đối với vấn đề có liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, cùng với một số vấn đề trong nước và quốc tế mà thành phố quan tâm.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, việc đưa vào hoạt động Trung tâm tiếp tục khẳng định nỗ lực của thành phố trong thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”. Để thành phố phát triển, phải có dự báo và đưa ra được các mô hình mô phỏng về kinh tế - xã hội, do đó, nhiệm vụ của Trung tâm rất quan trọng. Đồng chí yêu cầu, Trung tâm phải đưa ra các phân tích, dự báo và mô phỏng các vấn đề mà thành phố đang quan tâm, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố, cùng các cơ quan liên quan một cách có hiệu quả.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Dự báo kinh tế, Mô phỏng, Hệ thống hóa, Nguyễn Thiện Nhân, Định lượng, Lễ khánh thành, Dự báo, Xây dựng cơ sở, Thực nghiệm, Dữ liệu, Thành phố hồ chí minh, Lý luận, Mô hình, Đô thị, Trung tâm