Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Báo PLO: Công an TP.HCM thông tin về vụ phở Hòa

Chiều 5-8, Công an TP.HCM họp báo thông tin chính thức vụ phở Hòa trên đường Pasteur (phường 8, quận 3) liên tục bị tạt sơn, mắm tôm...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Ẩm thực, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/video-cong-an-tphcm-thong-tin-ve-vu-pho-hoa-850138.html

Tìm kiếm:✨

  • Đường Pasteur, Phường 8, Mắm tôm, Phở, Quận 3, Tạt, Họp báo, Thành phố hồ chí minh, Công an