Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Báo Thanh Tra: Khánh thành Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh

Chiều 1/8, Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/khanh-thanh-trung-tam-mo-phong-va-du-bao-kinh-te-xa-hoi-tp-ho-chi-minh_t114c1159n152085

Cắt băng khánh thành Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TL

Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh, có chức năng, nhiệm vụ tổ chức điều tra, khảo sát và thu thập thông tin, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu xây dựng mô hình phân tích, dự báo và mô phỏng.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận, khoa học và thực nghiệm, phục vụ xây dựng mô hình phân tích, dự báo và mô phỏng; xây dựng và từng bước hệ thống hóa các mô hình định lượng phục vụ phân tích, dự báo và mô phỏng đối với các vấn đề có liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, một số vấn đề trong nước và quốc tế mà TP quan tâm.

Ngoài ra, Trung tâm còn ứng dụng công nghệ trực quan hóa dữ liệu để phân tích dữ liệu, trình bày kết quả từ các mô hình định lượng và thực hiện các báo cáo của trung tâm, các báo cáo theo chỉ đạo của lãnh đạo TP…

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: TP Hồ Chí Minh là TP đông dân và có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Để thúc đẩy phát triển phải xây dựng đô thị thông minh nhằm tránh những bế tắc, sai lầm mà có thể phòng tránh được.

Đô thị thông minh có 5 cấu phần, trong đó cấu phần trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội là một trong những mô hình đặc thù, có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng kịch bản dự báo phát triển kinh tế - xã hội của TP trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, từ nay đến tháng 10/2019, Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội phải cung cấp cho Thành ủy về dự báo phát triển kinh tế - xã hội TP trong năm 2020; đồng thời phải ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc dự báo kinh tế - xã hội.

Thiên Lý

Tìm kiếm:✨

  • Dự báo kinh tế, Mô phỏng, Hệ thống hóa, Nguyễn Thiện Nhân, Định lượng, Bí thư thành ủy, Dự báo, Xây dựng cơ sở, Trực quan, Trí thông minh nhân tạo, Thực nghiệm, Dữ liệu, Thành phố hồ chí minh, Lý luận, Mô hình