Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Báo VietnamPlus: Chương trình chính luận-nghệ thuật đặc biệt 'Muôn vàn tình thương yêu'

VOV phối hợp với tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cầu truyền hình-phát thanh trực tiếp Chương trình chính luận - nghệ thuật đặc biệt mang tên: 'Muôn vàn tình thương yêu.'

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nghệ thuật, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamPlus, nguồn bài: http://www.vietnamplus.vn/chuong-trinh-chinh-luannghe-thuat-dac-biet-muon-van-tinh-thuong-yeu/591357.vnp

Các đại biểu tham dự. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các đại biểu tham dự. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Chính luận, Muôn vàn, Thương yêu, Cầu Hà Nội, Nghệ An, Nghệ thuật, Thành phố hồ chí minh, Chương trình nghệ thuật, Đại biểu, Truyền, Tham dự