Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Báo VNEWS: Bảo vệ di tích trên địa bàn TP.HCM

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/bao-ve-di-tich-tren-dia-ban-tphcm

Tìm kiếm:✨

  • Di tích, Thành phố hồ chí minh, Trên địa bàn, Bảo vệ