Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Báo VNEWS: TP.HCM ngăn chặn xe dù dịp lễ 2/9

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/tphcm-ngan-chan-xe-du-dip-le-29

Tìm kiếm:✨

  • Xe dù, Ngăn chặn, Thành phố hồ chí minh