Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: TP Hồ Chí Minh triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung

Mục đích của việc thí điểm là hình thành kho dữ liệu dùng chung tích hợp các cơ sở dữ liệu của sở- ban-ngành, quận-huyện, làm cơ sở triển khai thống nhất các ứng dụng phục vụ công tác quản lý và khai thác thông tin.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://www.cpv.org.vn/khoa-giao/tp-ho-chi-minh-trien-khai-thi-diem-ban-do-so-dung-chung-534883.html

Ngày 12/9, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung của Thành phố.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố nhấn mạnh, việc xây dựng kho dữ liệu chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở là rất cần thiết trong việc thực hiện Đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Mục đích của việc thí điểm là hình thành kho dữ liệu dùng chung tích hợp các cơ sở dữ liệu của sở-ban-ngành, quận-huyện, làm cơ sở triển khai thống nhất các ứng dụng phục vụ công tác quản lý và khai thác thông tin. Đồng thời, xây dựng nền tảng kỹ thuật dữ liệu mở làm cơ sở phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho Thành phố.

TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch xây dựng kho dữ liệu dùng chung trên 3 nền tảng là người dân, doanh nghiệp và bản đồ. Đến nay, Thành phố đã triển khai thực hiện nội dung liên quan đến người dân là dân cư và hộ tịch, dự kiến tháng 6/2020, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về người dân. Đến thời điểm này, còn một cơ sở dữ liệu rất quan trọng mà Thành phố đang gấp rút làm, đó là kho dữ liệu dùng chung liên quan bản đồ số.

Cũng theo bà Võ Thị Trung Trinh, đến cuối năm 2020, Thành phố phải vận hành được một số cơ sở dữ liệu dùng chung, trong đó có 3 cơ sở dữ liệu phải vận hành được, đó là cơ sở dữ liệu về người dân, cơ sở dữ liệu về bản đồ, cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về sự cần thiết phải triển khai dịch vụ bản đồ số dùng chung. Đồng thời phân tích những khó khăn khi tích hợp dịch vụ vào các phần mềm ứng dụng và đưa ra những ý kiến góp ý, đề xuất về phương án thực hiện, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, về kế hoạch triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung của Thành phố, giai đoạn 1: Thuê dịch vụ bản đồ nền của nhà cung cấp dịch vụ bản đồ, đánh giá đảm bảo yêu cầu; trên cơ sở đó thực hiện biên tập bổ sung các lớp, trường thông tin đã được các Sở chuyên ngành phê duyệt và cung cấp, chia sẻ cho dịch vụ bản đồ số dùng chung làm cơ sở dữ liệu đầu kỳ phục vụ triển khai dịch vụ.

Giai đoạn 2: Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND Thành phố phương án xây dựng bản đồ số dùng chung cho Thành phố./.

VL

Tìm kiếm:✨

  • Võ Thị Trung Trinh, Trường thông tin, Sở thông tin truyền thông, Cơ sở dữ liệu, Bản đồ, Thí điểm, Phần mềm ứng dụng, Hộ tịch, Dữ liệu, Nhà cung cấp dịch vụ, Xây dựng cơ sở, Biên tập, Chung cho, Tích hợp, Hệ sinh thái, Thống nhất, Thành phố hồ chí minh, Ứng dụng, Nền tảng, Chuyên ngành