Báo DĐDN: TP.HCM trưng cầu các ý kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang được UBND TP.HCM nghiên cứu và trưng cầu các ý kiến của nhiều tổ chức, nhằm mục tiêu 'Xây dựng hệ sinh thái ứng dụng AI tại TP.HCM'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/tp-hcm-trung-cau-cac-y-kien-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-158021.html

TP.HCM đang tổ chức nhiều Hội thảo nhằm trưng cầu ý kiến ứng dụng AI

Ứng dụng AI tại TP.HCM trong giai đoạn 2019 - 2025 có vai trò vô cùng quan trọng để thực hiện thành công đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Vì vậy, việc ứng dụng AI vào sản xuất và đời sống cũng như công tác quản lý hành chính nhà nước được lãnh đạo TP.HCM đánh giá là yếu tố quan trọng để xây dựng, phát triển thành phố nhanh, bền vững, sớm trở thành đô thị thông minh, đồng thời là cơ hội vàng để ghi tên Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới, song song với những kết quả nhảy vọt về tăng trưởng kinh tế.

Chính vì vậy từ năm 2018, lãnh đạo TP.HCM đã chủ trương đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách cho nghiên cứu, ứng dụng AI vào sản xuất và đời sống, đồng thời tích hợp một số lĩnh vực AI vào đề án xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh.

“Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025”

Với tầm nhìn này, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức các Hội thảo khoa học“Nghiên cứu và ứng dụng AI tại TP.HCM”. Tại các Hội thảo, các đại biểu đã tích cực đề xuất, kiến nghị các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái AI, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nắm bắt công nghệ, xây dựng và phát triển nguồn cơ sở dữ liệu kết hợp cùng cơ sở hạ tầng mạng truyền thông đồng bộ. Đồng thời, Thành phố sẽ nghiên cứu và chọn lựa đối tác chiến lược cùng triển khai Chương trình AI trên nguyên tắc lợi ích bình đẳng giữa các bên tham gia.

Để từng bước hoàn thiện mục tiêu này, sắp tới đây, UBND TP.HCM cùng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức Hội thảo quốc tế Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu, ứng dụng AI - Khuyến cáo cho TP.HCM”. Hội thảo sẽ giới thiệu những kinh nghiệm thực tế quý giá trong việc nghiên cứu, ứng dụng AI trong và ngoài nước, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm cho ứng dụng AI tại TP.HCM - lời giải cho bài toán kết nối trong đô thị thông minh.

Ý kiến từ các Hội thảo khoa học nhằm trưng cầu ý kiến ứng dụng AI tại TP.HCM

Nội dung Hội thảo sẽ đi thẳng vào các vấn đề như: Giao thông vận tải, giáo dục, y tế, ngân hàng, sản xuất, IoT…Hiện trạng và kinh nghiệm, các giải pháp (về chính sách, tài chính, thị trường…) trong nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy AI tại các trường đại học, viện nghiên cứu; Hiện trạng, tình hình nghiên cứu, ứng dụng AI và đề xuất, kiến nghị của các tổ chức, doanh nghiệp… Hoặc kinh nghiệm thực tế đã triển khai, ứng dụng AI trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam…Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn giới thiệu, cập nhật, bổ sung thông tin, kiến thức, nâng cao nhận thức về AI cũng như khả năng, lĩnh vực ứng dụng AI trong nghiên cứu, quản lý và sản xuất.

Từ những kết quả trên, Sở Văn hóa Thông Tin sẽ tổng hợp, hoàn thiện và trình UBNDTP.HCM xem xét, ban hành Chương trình “Xây dựng hệ sinh thái ứng dụng AI tại TP.HCM giai đoạn 2019-2025”.

Phương Nhi

Tìm kiếm:✨

  • Trí thông minh nhân tạo, Trưng cầu, Xây dựng TP.HCM, World bank, Hội thảo, Kinh nghiệm thực tế, Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh, Hệ sinh thái, Ứng dụng, Sở thông tin truyền thông, Sở văn hóa thông tin, Thành phố hồ chí minh, Nhảy vọt, Bên tham gia, Ngoài nước, Quản lý hành chính, Trên nguyên tắc, Hiện trạng, Khuyến cáo, I-ốt