Báo Giáo Dục VN: Hiệu trưởng trường tiểu học Phan Chu Trinh kê khai thêm phụ trội giờ giáo viên

Hiệu trưởng trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú kê khai thêm phụ trội giờ của giáo viên, với tổng số tiền là hơn 837 triệu đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giáo Dục VN, nguồn bài: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hieu-truong-truong-tieu-hoc-phan-chu-trinh-ke-khai-them-phu-troi-gio-giao-vien-post202663.gd

Ngày 22/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh – bà Hứa Thị Hồng Đang đã ký thông báo số 188/TB-UBND, về kết quả giải quyết tố cáo của công dân đối với bà Đỗ Thị Sửu – Hiệu trưởng trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú.

Căn cứ theo thông báo này, bà Đỗ Thị Sửu – Hiệu trưởng trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú đã kê phụ trội thêm giờ để trả lương cho giáo viên hợp đồng môn Tin học, Mỹ thuật trong năm học 2017 – 2018.

Qua kiểm tra hồ sơ tại nhà trường thể hiện, ngày 10/7/2018, đơn vị có lập giấy rút dự toán ngân sách K0123 gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán phụ cấp dạy thêm giờ năm học 2017 – 2018 cho 81 giáo viên của trường.

Trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Và lập mẫu C18-HD danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản 81 cá nhân với tổng số tiền là hơn 837 triệu đồng (đính kèm là bảng tổng hợp dạy thêm giờ hệ công lập năm học 2017 – 2018 của trường tiểu học Phan Chu Trinh).

Ngày 11/7/2018, số tiền nói trên từ Kho bạc Nhà nước quận Tân Phú đã chuyển vào tài khoản tiền gửi của trường ở Ngân hàng Đông Á, và đơn vị đã thực hiện việc chi trả số tiền hơn 837 triệu đồng vào tài khoản của 81 cá nhân là giáo viên và bà Đinh Thị Thu Thủy (thủ quỹ đơn vị), trong đó chuyển vào tài khoản cá nhân của 81 giáo viên là số tiền hơn 577 triệu đồng.

Tổng số tiền hơn 837 triệu đồng chi dạy thêm giờ hệ công lập năm học 2017 – 2018, đơn vị đã lập hai bảng tổng hợp dạy thêm.

Một bảng dạy thêm có kê thêm giờ của 81 giáo viên, với tổng số tiền hơn 837 triệu đồng (gửi Kho bạc Nhà nước), và một bảng khác thực nhận của giáo viên chỉ với số tiền hơn 577 triệu đồng.

Theo văn bản giải trình đã được bà Đỗ Thị Sửu ký ngày 22/5/2019, bảng tổng hợp dạy thêm giờ của 81 giáo viên trong trường thực tế là bảng có số tiền hơn 577 triệu đồng, còn bảng có tổng số tiền hơn 837 triệu đồng là bảng 81 giáo viên có kê thêm giờ, để chi trả cho giáo viên hợp đồng dạy năng khiếu thay cho 81 giáo viên.

Căn cứ vào biên bản làm việc ngày 3/6/2019 giữa Thanh tra quận và bà Sửu, bà Sửu đã trình bày việc lập hai bảng kê như trên là do có sự đề nghị của tổ, khối, với mục đích sử dụng số tiền này để thuê giáo viên năng khiếu, có thông qua hội đồng sư phạm nhà trường.

Tại biên bản làm việc ngày 17/5/2019 của tổ xác minh, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xác nhận, qua kiểm tra nhận thấy việc nhà trường lập hai bảng tổng hợp dạy thêm giờ năm học 2017 -2018 là sai quy định, có yêu cầu nhà trường nộp hoàn trả ngân sách khoản tiền chênh lệch.

Ngày 10/8/2018, đơn vị đã khắc phục sai phạm, nộp toàn bộ số tiền nói trên vào Kho bạc Nhà nước.

Việc làm này của nhà trường là không đúng với quy định tại khoản 1, điều 18 của Luật Kế toán năm 2015. Qua kiểm tra nhận thấy đơn vị đã khắc phục sai phạm, nộp lại toàn bộ số tiền chênh lệch vào Kho bạc Nhà nước với tổng số tiền là gần 260 triệu đồng, nhưng trách nhiệm đối với sai phạm này tại nhà trường, mà cụ thể là của bà Đỗ Thị Sửu – Hiệu trưởng nhà trường là chưa được xử lý.

Việt Dũng

Tìm kiếm:✨

  • Đỗ Thị Sửu, Phụ trội, Luật Kế toán năm 2015, Bảng tổng hợp, Phan Chu Trinh, Hứa Thị Hồng Đang, Dạy thêm, Thêm giờ, Đinh Thị Thu Thủy, Kho bạc nhà nước, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Trường tiểu học, Kê khai, Toàn bộ số tiền, Hiệu trưởng, Tổng số tiền, Thủ quỹ, Ngân hàng đông á, Gửi của, Năng khiếu