Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Báo Hải Quan: TPHCM: Giải quyết bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

Nhà ở cũ (có nguồn gốc là nhà ở) thuộc sở hữu nhà nước mà người mua được bố trí sử dụng trước ngày 19/1/2007, có đơn xin mua nhà nộp trước ngày 6/6/2013 sẽ được xem xét giải quyết.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://haiquanonline.com.vn/tphcm-giai-quyet-ban-nha-thuoc-so-huu-nha-nuoc-111552.html

Nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước sẽ được giải quyết bán. Ảnh: T.H

UBND TPHCM vừa giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND quận-huyện, Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà thành phố, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận-huyện xem xét, giải quyết công tác bán nhà ở cũ (có nguồn gốc là nhà ở) thuộc sở hữu nhà nước mà người mua được bố trí sử dụng trước ngày 19/1/2007, có đơn xin mua nhà nộp trước ngày 6/6/2013.

Theo đó, nếu người mua và nhà ở cũ đủ điều kiện được bán theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 7/9/2006, Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì được xem xét, giải quyết bán theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

Trường hợp tại thời điểm nộp đơn, nếu người mua và nhà ở cũ không đủ điều kiện xem xét giải quyết theo giá bán, cơ chế và chính sách của Nghị định số 61/CP thì giải quyết bán theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Lê Thu

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, Sở hữu nhà nước, Bán nhà, Nhà ở, Mua nhà, Sở Xây dựng, Người mua, Đơn xin, Đủ điều kiện, Xem xét, Nộp, Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh, Nguồn gốc, Bố trí, Giá bán, Thành phố hồ chí minh, Cũ