Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Báo Hải Quan: TPHCM: Đã thanh, kiểm tra thuế hơn 14.000 doanh nghiệp

Hơn 14.000 doanh nghiệp đã được Cục Thuế TPHCM đã thực hiện thanh, kiểm tra trong 8 tháng năm 2019, truy thu cho ngân sách 2.544 tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://haiquanonline.com.vn/tphcm-da-thanh-kiem-tra-thue-hon-14000-doanh-nghiep-111721.html

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: T.H

Theo Cục Thuế TPHCM, tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2019, đơn vị đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 14.031 doanh nghiệp với số thuế truy thu, phạt là 2.544,6 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 331,7 tỷ đồng; giảm lỗ là 9.741,3 tỷ đồng.

Trong đó, công tác kiểm tra thuế tại cơ quan Thuế đã thực hiện đối với 55.316 hồ sơ kê khai thuế của doanh nghiệp, điều chỉnh số thuế kê khai bổ sung 29,2 tỷ đồng.

Công tác kiểm tra thuế tại doanh nghiệp, đã thực hiện kiểm tra 13.666 lượt, tăng 11% so cùng kỳ. Số thuế truy thu và phạt là 2.019 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 273,7 tỷ đồng; giảm lỗ 7.656,3 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh tra thuế, trong 8 tháng đã thực hiện thanh tra là 365 hồ sơ, với tổng số thuế truy thu và phạt là 525,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ 58 tỷ đồng; giảm lỗ 2.085 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, lãnh đạo Cục Thuế TPHCM chỉ đạo các phòng thanh tra kiểm tra rà soát chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra của từng tổ, đội, từng công chức đảm bảo quý III thực hiện đạt 26% kế hoạch năm 2019 về số lượng hồ sơ, số thuế truy thu và phạt. Tập trungthanh, kiểm tra những đối tượng có rủi ro thuế cao...

Lê Thu

Tìm kiếm:✨

  • Cục thuế tp hồ chí minh, Truy thu, Khấu trừ, Thuế, Phạt, Kê khai, Cơ quan thuế, Quý III, Thanh tra, Cùng kỳ, Ngân sách, Công chức, Nghiệp vụ, Hồ sơ, Thành phố hồ chí minh, Chỉ tiêu, Gia tăng, Rủi ro, Rà soát, Tổng số