Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Báo Pháp Luật VN: Quý III, TP Hồ Chí Minh thực hiện trợ giúp 725 vụ việc

Quý III/2019 Trung tâm Trợ giúp pháp lý TP Hồ Chí Minh đã thực hiện trợ giúp 725 vụ việc; tư vấn cho 476 người không thuộc diện trợ giúp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật VN, nguồn bài: http://baophapluat.vn/tu-phap/quy-iii-tp-ho-chi-minh-thuc-hien-tro-giup-725-vu-viec-472445.html

Trung tâm đã phối hợp với các Phòng Tư pháp Quận 4, Quận 6, Quận 1, Quận 10, Quận 12, quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Gò Vấp, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ tổ chức 12 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động; tham dự giao ban công tác trợ giúp pháp lý tại quận, huyện; Tiếp tục thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, cận nghèo trong Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016-2020: trợ giúp pháp lý cho 06 trường hợp là người nghèo, 06 trường hợp khó khăn về tài chính; tham gia tố tụng cho 01 trường hợp thuộc hộ cận nghèo.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3682/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBNDTP về phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em Thành phố giai đoạn 2016-2020, Trung tâm đã trợ giúp pháp lý cho 126 trường hợp (trong đó: 97 truờng hợp tư vấn pháp luật. 12 trường hợp tham gia tố tụng và 17 trường hợp đại diện ngoài tố tụng); đã tập huấn biên soạn tài liệu về Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật có liên quan cho người tiến hành tố tụng trên địa bàn TP.

P.V

Tìm kiếm:✨

  • Trợ giúp pháp lý, Luật Trợ giúp pháp lý, Tố tụng, Quý III, Nhà bè, Trợ giúp, Quận 6, Cần Giờ, Văn bản pháp luật, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Người nghèo, Biên soạn, Lưu động, Quận 10, Cận, Giao ban, Quận 12, Giảm nghèo, Gò Vấp, Tân Bình