Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Báo Pháp Luật VN: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Tư pháp

Công tác tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8 vừa qua đã có nhiều kết quả nổi bật, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật VN, nguồn bài: http://baophapluat.vn/tu-phap/thanh-pho-ho-chi-minh-tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-cong-tac-tu-phap-469620.html

Theo đó, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thi đua tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt trên hầu khắp các lĩnh vực công tác tư pháp mà Bộ Tư pháp đã đề ra và Chương trình công tác đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Kết quả công tác trên các lĩnh vực đều đảm bảo yêu cầu, chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao vị thế của ngành Tư pháp trong giai đoạn mới. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể.

Sở đã góp ý, thẩm định 33 dự thảo văn bản các loại (tăng 7 văn bản so với cùng kỳ năm 2018) như Nghị quyết quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tren địa bàn Thành phố; Quy chế quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố…; tư vấn 47 vụ việc (tăng 15 vụ việc so với cùng kỳ năm 2018) theo yêu cầu của UBNDTP, sở , ngành liên quan đến lĩnh vực đất đai, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu nại và lĩnh vực đầu tư.

Bên cạnh đó, Sở cũng ban hành Kế hoạch số 4357/KH-STP-THPL ngày 26/7/2019 về tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn Thành phố; triển khai thực hiện khảo sát tình hình thi hành pháp luật tại các cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố.

Liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý, trong tháng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã thực hiện trợ giúp 725 vụ việc (tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2018); trong đó đối tượng thuộc diện trợ giúp là 24 người chiếm 3,3% tổng số người được trợ giúp pháp lý. Cử luật sư tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ cho 31 trường hợp là người chưa thành niên. Đồng thời phối hợp với các Phòng Tư pháp Quận 6, Quận 12, quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Gò Vấp và huyện Cần Giờ tổ chức 6 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động; tham dự giao ban công tác trợ giúp pháp lý tại Quận 12.

Sở Tư pháp đã tiếp nhận và xử lý 28 hồ sơ quốc tịch (tăng 8 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2018) và trình UBNDTP 9 hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (giảm 2 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2018), cấp 2915 bản sao giấy tờ hộ tịch. Liên quan đến công tác lý lịch tư pháp, Sở cũng tiếp nhận mới 12.592 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP (tăng 96% so với cùng kỳ năm 2018), nâng tổng số hồ sơ cấp phiếu LLT lên 20045 yêu cầu, trong đó tiếp nhận 3.888 hồ sơ trực tuyến (đạt tỉ lệ 30,88%), 1.421 hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính (đạt tỉ lệ 11,3%). Đồng thời giải quyết cấp 12.183 phiếu LLTP, xóa 209 án tích tại Sở. Ngoài ra, các công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở cũng được Sở quan tâm thực hiện.

P.Mai

Tìm kiếm:✨

  • LLTP, Trợ giúp pháp lý, Thi hành pháp luật, Chúc thọ, Tư pháp, Mừng thọ, Hộ tịch, Quận 12, Tố tụng, Thành niên, Bưu chính, Sở tư pháp, Bảo hiểm xã hội, Quận 6, Cần Giờ, Cùng kỳ, Lý lịch, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Bổ trợ, Trợ giúp