Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Báo PLO: TP.HCM đề nghị nhiều tỉnh xử lý các phương tiện vi phạm

Sở GTVT TP.HCM phối hợp với Sở GTVT các tỉnh xử lý phương tiện vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, trong tháng 9-2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/tphcm-de-nghi-nhieu-tinh-xu-ly-cac-phuong-tien-vi-pham-859388.html

Sở GTVT TP.HCM đã có công văn đề nghị Sở GTVT các tỉnh xem xét thu hồi phù hiệu “Xe hợp đồng” đối với các phương tiện vi phạm quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô. Sau đây là danh sách những xe ô tô đã vi phạm trong tháng 9-2019:

Xe ô tô khách biển số 63B-014.71 thuộc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang quản lý với vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng mang theo hợp đồng vận chuyển nhưng không đúng theo quy định”;

Xe ô tô khách biển số 84B-004.54 thuộc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh quản lý với vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định”;

Xe ô tô khách biển số 71B-007.94 thuộc Sở GTVT tỉnh Bến Trequản lý với vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định”;

Xe ô tô khách biển số 60B-052.69 thuộc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai quản lý với vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định”.

THÁI NGUYÊN

Tìm kiếm:✨

  • Sở GTVT Tp.HCM, Sở GTVT tỉnh Trà Vinh, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, Xe ô tô, Sở giao thông vận tải, Phù hiệu, Biển số, Vận tải, Mang theo, Hành khách, Vận chuyển, Phương tiện, Công văn, Vi phạm, Thành phố hồ chí minh, Theo quy định, Thu hồi, Hợp đồng, Đề nghị