Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Báo Quốc Hội TV: KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo chương trình 3 của Đề án 1961, do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) chủ trì thực hiện, dành cho học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương vừa được tổ chức tại TpHCM.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2019/9/khoa-dao-tao-nang-cao-nang-luc-quan-ly-xay-dung-va-phat-trien-do-thi/266357

Tìm kiếm:✨

  • AMC, Quản lý xây dựng, Khóa đào tạo, Thành phố trực thuộc Trung ương, Học viên, Nâng, Chủ trì, Đô thị, Năng lực, Phó chủ tịch, Thành phố hồ chí minh, Nâng cao