Báo Quốc Hội TV: NHIỀU CƠ HỘI KẾT NỐI CỰU DU HỌC SINH QUỐC TẾ

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM vừa ra mắt CLB Cộng đồng Cựu Du học sinh quốc tế TPHCM, mở ra cơ hội kết nối các cựu du học sinh Việt Nam hoạt động vì lợi ích cộng đồng, đóng góp tích cực vì sự tiến bộ và phát triển đất nước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2019/9/nhieu-co-hoi-ket-noi-cuu-du-hoc-sinh-quoc-te/266711

Tìm kiếm:✨

  • Du học sinh, Liên hiệp, Hữu nghị, Tiến bộ, Mở ra, Kết nối, Lợi ích, Cộng đồng, Thành phố hồ chí minh, Đất nước, Đóng góp, Quốc tế, Ra mắt, Tích cực, Cơ hội