Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Báo SGGP: TPHCM triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung

Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông cho biết mục tiêu của TP đến cuối năm 2020 phải vận hành được một số cơ sở dữ liệu dùng chung, trong đó tập trung vào ba cơ sở dữ liệu, đó là: cơ sở dữ liệu người dân, cơ sở dữ liệu bản đồ và cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. Trong đó, cơ sở dữ liệu bản đồ đang được TPHCM gấp rút triển khai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/tphcm-trien-khai-thi-diem-ban-do-so-dung-chung-616405.html

THU HƯƠNG - THỤY QUYÊN

Tìm kiếm:✨

  • Võ Thị Trung Trinh, Cơ sở dữ liệu, Bản đồ, Thí điểm, Thành phố hồ chí minh, Vận hành, Phó giám đốc, Sở Thông tin, Gấp rút