Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Báo Tiền Phong: TPHCM xin tiếp tục thực hiện 3 dự án BT ở Thủ Thiêm

TPHCM xin Thủ tướng cho tiếp tục thực hiện 3 dự án BT ở khu đô thị mới (ĐTM) Thủ Thiêm gồm: Xây dựng 4 tuyến đường chính; cầu Thủ Thiêm 2; Khu dân cư phía Bắc thuộc Khu chức năng số 3, số 4 và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tphcm-xin-tiep-tuc-thuc-hien-3-du-an-bt-o-thu-thiem-1460012.tpo

Ngày 3/9, UBND TPHCM đã có tờ trình số 3599 về thực hiện Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP ngày 26/6/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Tại văn bản trên, UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ xem xét, chấp thuận cho tiếp tục thực hiện các dự án tại Khu ĐTM Thủ Thiêm.

Ba dự án mà TPHCM kiến nghị tiếp tục cho thực hiện được đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT, gồm: Xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu ĐTM Thủ Thiêm; cầu Thủ Thiêm 2; Khu dân cư phía Bắc thuộc Khu chức năng số 3, số 4 và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ).

UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ chấp thuận trong thời gian chờ kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, TPHCM sẽ chỉ đạo các nhà đầu tư căn cứ Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP ngày 26/6/2019 của Thanh tra Chính phủ để tổ chức rà soát, cập nhật, lập hồ sơ điều chỉnh dự án; trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 và 4 tuyến đường chính trong khu ĐTM Thủ Thiêm

Sau khi có kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến chỉ đạo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBND TPHCM sẽ chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan và các nhà đầu tư dự án tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các vấn đề liên quan dự án (nếu có).

Tờ trình của UBND TPHCM viện dẫn nội dung thông báo kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP ngày 26/6/2019 cho biết Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu UBND TPHCM chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án, nhằm sớm hoàn thành việc đầu tư xây dựng Khu ĐTM Thủ Thiêm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, các dự án trên đã hết thời gian thực hiện dự án theo các quyết định phê duyệt nhưng vẫn chưa hoàn thành công trình do vướng giải phóng mặt bằng.

“Trong quá trình thực hiện có một số nội dung phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh dự án (điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư...), các nhà đầu tư đang lập hồ sơ điều chỉnh để trình thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định. Vì vậy, UBND TPHCM trình Thủ tướng Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ xem xét, chấp thuận”, văn bản của UBND TPHCM kiến nghị.

Huy Thịnh

Tìm kiếm:✨

  • Thủ Thiêm, Khu ĐTM Thủ Thiêm, Thanh tra chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh, ĐTM, Cầu Thủ Thiêm 2, ĐTM Thủ Thiêm, Đường trục, Cầu Thủ Thiêm 1, Kiểm toán nhà nước, Đường Mai Chí Thọ, Khu đô thị mới, Thành phố hồ chí minh, Lập hồ sơ, Kiểm toán, Tờ trình, Viện dẫn, Khu dân cư, Chấp thuận, Giải phóng mặt bằng