Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Báo VietnamNet: Bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng đầu năm học mới ở TP.HCM

Sở GD-ĐT TP.HCM điều động, bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trường phỏng các trường, đơn vị thuộc Sở.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/bo-nhiem-hang-loat-hieu-truong-dau-nam-hoc-moi-o-tp-hcm-565826.html

Việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhằm luân chuyển lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, thay thế cá nhân nghỉ hưu theo chế độ.

Lê Huyền

Tìm kiếm:✨

  • Sở GD-ĐT TP.HCM, Năm học mới, Hiệu phó, Hiệu trưởng, Điều động, Luân chuyển, Bổ nhiệm, Nghỉ hưu, Hàng loạt, Thành phố hồ chí minh, Chế độ