Báo VietQ: Ủy ban chứng khoán phạt Văn phòng phẩm Hồng Hà 155 triệu đồng

UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà do vi phạm hành chính, tổng tiền phạt là 155 triệu đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Chứng khoán, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietQ, nguồn bài: http://vietq.vn/xu-phat-van-phong-pham-hong-ha-155-trieu-dong-d164071.html

Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 285/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Công ty).

Theo đó, Công ty bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018; Quyết định sơ thẩm giải quyết Kinh doanh thương mại số 01/2018/QĐST-VKDTM của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm; Nghị quyết Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4/2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 09/8/2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 ngày 25/10/2018);

Đồng thời, Công ty bị phạt tiếp 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do vi phạm pháp luật quản trị công ty về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 lần thứ hai không đúng thời hạn theo quy định).

Trước đó, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 276/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần TICO (Địa chỉ trụ sở chính: 98 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) do công bố thông tin không đúng thời hạn.

Được biết, công ty cổ phần TICO công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính năm 2017, năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018.

Mức phạt là 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thanh Minh

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định số 108/2013/NĐ-CP, Nghị định số 145/2016/NĐ-CP, Tân Thới Hòa, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Lũy Bán Bích, Nghị quyết đại hội cổ đông, Đại hội cổ đông, Công bố thông tin, Tiền phạt, Vi phạm hành chính, Báo cáo tài chính, Kiểm toán, Chứng khoán, Thị trường chứng khoán, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Thường niên, Trụ sở chính, Mức phạt, Xử phạt, Thời hạn