Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Khánh thành đường vận tải thủy từ Pháp đến Việt Nam

Tuyến đường thủy mới nối liền cảng sông Gon của tỉnh Y- ôn nê tới cảng Cái Mép - TP Hồ Chí Minh của Việt Nam sẽ mở ra những cơ hội giao thương mới cho vùng miền trung nước Pháp với Việt Nam, nhất là sau khi Hiệp định thương mai tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu được ký kết.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/khanh-thanh-duong-van-tai-thuy-tu-phap-den-viet-nam

Tìm kiếm:✨

  • Khánh thành, Nối liền, Tuyến đường thủy, Vận tải, Cảng, Liên minh châu âu, Ký kết, Miền trung, Thành phố hồ chí minh, Cảng Cái Mép, Từ pháp, Giao thương, Nước Pháp, Mở ra