Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu TP.HCM

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/thuc-hien-thu-tuc-bien-phong-dien-tu-tai-cac-cua-khau-tphcm

Tìm kiếm:✨

  • Biên phòng, Cửa khẩu, Điện tử, Thủ tục, Thành phố hồ chí minh, Thực hiện