Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Báo BizLIVE: TP.HCM chuyển quyền điều chỉnh hệ số giá đất cho quận, huyện

TP.HCM sẽ kiến nghị việc giao quận, huyện phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất đối với dự án nhóm C, có diện tích đất thu hồi dưới 1 ha và số hộ bị ảnh hưởng dưới 10 hộ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo BizLIVE, nguồn bài: http://bizlive.vn/thi-truong/tphcm-chuyen-quyen-dieu-chinh-he-so-gia-dat-cho-quan-huyen-3522884.html

TP kiến nghị các Bộ, ngành cho phép thực hiện cơ chế mới phê duyệt điều chỉnh hệ số giá đất - Ảnh: Huyền Trâm.

Được biết, UBND TP.HCM sẽ kiến nghị các Bộ, ngành liên quan cho phép áp dụng hệ số bình quân của khu vực hoặc mức tỷ lệ phần trăm so với đơn giá đất ở đối với dự án có vị trí, khu vực không đủ thông tin thị trường; cho phép UBND các quận, huyện cân đối mặt bằng giá bồi thường để đề xuất đối với dự án có vị trí, khu vực lân cận hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội tương tự với dự án đã được duyệt (việc này sẽ giảm đáng kể về thời gian, nhân lực).

Đối với trường hợp khác, kiến nghị cho phép UBND quận, huyện được ủy quyền thuê đơn vị có chức năng thẩm định giá tổ chức điều tra, khảo sát giá đất phổ biến trên thị trường để đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất.

Ngoài ra, UBND TP cũng kiến nghị các Bộ, ngành cho phép thực hiện cơ chế UBND TP ủy quyền cho UBND quận, huyện phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất đối với các dự án nhóm C, có diện tích đất thu hồi dưới 1 ha và số hộ bị ảnh hưởng dưới 10 hộ (đối với dự án có vị trí khu vực lân cận hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội tương tự với dự án đã được duyệt).

Theo đánh giá, điều chỉnh này sẽ nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên môn, trách nhiệm của các quận, huyện và giảm đáng kể về thời gian cũng như sự chủ động của các quận, huyện khi triển khai dự án.

HUYỀN TRÂM

Tìm kiếm:✨

  • Giá đất, Hệ số, Tỷ lệ phần trăm, Đơn giá, Duyệt, Cơ quan chuyên môn, Bồi thường, Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh, Ủy ban nhân dân thành phố, Lân cận, Có điều kiện, Kiến nghị, Thu hồi, Phê duyệt, Điều chỉnh, Nhân lực, Cân đối, Thẩm định, Mặt bằng, Thành phố hồ chí minh