Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Báo Chính Phủ: Khung chính sách bồi thường, tái định cư Dự án đường sắt Hà Nội - TPHCM

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/khung-chinh-sach-boi-thuong-tai-dinh-cu-du-an-duong-sat-ha-noi-tphcm/377627.vgp

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Chí Kiên

Tìm kiếm:✨

  • Quảng Ngãi, Đường sắt Hà Nội, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Thủ tướng chính phủ, Quảng Trị, Khánh Hòa, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Vinh, Tái định cư, Tuyến đường sắt, Thành phố hồ chí minh, Gia cố, Bộ tài nguyên và môi trường, Bồi thường, Nha Trang, Ga, Thẩm tra