Báo Chính Phủ: Lắp đặt hệ thống pin mặt trời có cần chứng chỉ năng lực?

Công ty bà Đoàn Như Trúc (TPHCM) có chức năng thi công, lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời. Bà hỏi, khi công ty ký hợp đồng với khách hàng thì có cần phải cung cấp cần chứng chỉ năng lực xây dựng và có phải xin chứng chỉ năng lực xây dựng trước khi thực hiện không?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nhà đất, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/lap-dat-he-thong-pin-mat-troi-co-can-chung-chi-nang-luc/376923.vgp

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 38, Khoản 39, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, trường hợp tổ chức thực hiện việc lắp đặt thiết bị của hệ thống điện năng lượng mặt trời thuộc thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng thì tổ chức phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, Pin mặt trời, Năng lượng mặt trời, Bộ xây dựng, Chứng chỉ, Luật xây dựng, Lắp đặt, Bãi bỏ, Hệ thống điện, Công trình xây dựng, Pin, Thi công, Ký hợp đồng, Năng lực, Quản lý nhà nước, Sửa đổi, Thiết bị, Thành phố hồ chí minh, Căn cứ, Khách hàng