Báo Giáo Dục VN: Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cho phép dạy thêm ngoài nhà trường

Việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn được duy trì với các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép trước đây.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giáo Dục VN, nguồn bài: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thanh-pho-ho-chi-minh-van-cho-phep-day-them-ngoai-nha-truong-post203032.gd

Ngày 30/9/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra văn bản Số: 3515/GDĐT về việc thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về dạy thêm, học thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trường hợp các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm vẫn tiếp tục hoạt động.

3. Việc dạy thêm, học thêm các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.

Một tiết học trong trường của học sinh tiểu học. (Ảnh chỉ mang tính minh họa: TTXVN)

Sở Giáo dục và Đào tạo ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đề nghị các tổ chức, cá nhân có tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nghiêm túc thực hiện.

Như vậy, việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được duy trì với các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép trước đây.

Theo Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về dạy thêm, học thêm; ngoài dạy thêm trong nhà trường, không còn có hoạt động dạy thêm học thêm nào khác.

Tuy nhiên, Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 chưa đề cập đến việc giải quyết việc thu hồi các giấy phép dạy thêm đã cấp trước đây còn hiệu lực.

Việc thực hiện nghiêm túc Điều 3, Điều 4 thông tư Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT cũng là mong muốn, mơ ước của phụ huynh, học sinh về việc dạy thêm, học thêm.

Tài liệu tham khảo:

1://luatvietnam.vn/giao-duc/quyet-dinh-2499-qd-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-176503-d1.html

2://hcm.edu.vn/thong-bao/ve-viec-thuc-hien-quyet-dinh-so-2499qd-bgddt-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao-c41012-63212.aspx

3://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Thong-tu-17-2012-TT-BGDDT-day-hoc-them-139414.aspx

Sơn Quang Huyến

Tìm kiếm:✨

  • Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, Dạy thêm, Học thêm, Bộ trưởng bộ giáo dục, Sở giáo dục đào tạo, Tài liệu tham khảo, Hiệu lực, Học sinh tiểu học, Nhà trường, Bộ giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng, Cấp phép, Giấy phép, Xin phép, Thực hiện đúng, Mơ ước, Thông tư, Nghiêm túc, Thành phố hồ chí minh