Báo Người Lao Động : TP HCM ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức dạy thêm

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vừa ban hành văn bản về thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26-8-2019 của Bộ GD-ĐT.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/tp-hcm-ngung-tiep-nhan-ho-so-xin-phep-to-chuc-day-them-20191002152839206.htm

Theo quyết định này, từ ngày 1-7, không có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Sở GD-ĐT TP HCM cũng ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Theo quyết định mới nhất của Bộ GD-ĐT, hiện nay các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐTngày 16-5-2012 về dạy thêm, học thêm đã chính thức hết hiệu lực. Như vậy, hiện nay không có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Và chỉ có việc cấp phép dạy thêm trong nhà trường là đúng quy định.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, đối với trường hợp các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm vẫn tiếp tục hoạt động. Việc dạy thêm, học thêm các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định tại điều 3 và điều 4 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT. Đồng thời Sở GD-ĐT TP HCM cũng ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Theo quy định, hiện nay không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được phép tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

Tìm kiếm:✨

  • Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, Sở GD-ĐT TP HCM, Dạy thêm, GD-ĐT, Học thêm, Sở giáo dục đào tạo, Xin phép, Bộ giáo dục và đào tạo, Theo quyết định, Nhà trường, Được phép, Tiếp nhận, Thực hiện đúng, Hiệu lực, Thông tư, Hồ sơ, Giấy phép, Cấp phép, Thành phố hồ chí minh, Ban hành