Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Báo PLO: Dân có thể nhắn tin phản ánh tình trạng xả rác

Đến nay, 24/24 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã triển khai xây dựng hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin từ người dân.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/ban-doc/dan-co-the-nhan-tin-phan-anh-tinh-trang-xa-rac-864967.html

Theo báo cáo của UBND TP, TP đã chỉ đạo UBND 24 quận, huyện triển khai xây dựng hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về trật tự và vệ sinh môi trường tại từng địa phương bằng nhiều hình thức tiếp nhận đa dạng, khác nhau như tin nhắn điện thoại, chụp ảnh, thư điện tử, đường dây nóng...

Đến nay, 24/24 quận, huyện (tỉ lệ 100%) trên địa bàn TP đều đã triển khai xây dựng hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin. Kết quả đã tiếp nhận và giải quyết 9.174/9.245 ý kiến phản ánh của người dân (đạt tỉ lệ 99,2%).

Cụ thể, UBND quận Bình Thạnh tiếp nhận 5.658 ý kiến và đã giải quyết 5.658 ý kiến (đạt tỉ lệ 100%); UBND quận 10 tiếp nhận 593 ý kiến và giải quyết 593 ý kiến (đạt tỉ lệ 100%); UBND quận Thủ Đức tiếp nhận 291 ý kiến và giải quyết 291 ý kiến (đạt tỉ lệ 100%); UBND quận 9 tiếp nhận 1.417 ý kiến và giải quyết 1.346 (đạt tỉ lệ 95%) ý kiến…

Theo kết quả trên cho thấy có 23/24 quận, huyện đã thực hiện tốt việc triển khai tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân (tỉ lệ giải quyết thông tin tiếp nhận đạt 100%). Còn một quận là quận 9 cần tập trung đẩy mạnh công tác giải quyết để trả lời kịp thời các phản ánh của người dân.

NGUYỄN HIỀN

Tìm kiếm:✨

  • UBND Quận 9, UBND quận 10, Quận 9, UBND Quận Thủ Đức, Xả rác, UBND quận Bình Thạnh, Nhắn tin, Đường dây nóng, Tiếp nhận, Phản ánh, Ủy ban nhân dân thành phố, Trên địa bàn, Tin nhắn, Email, Trật tự, Vệ sinh, Ý kiến, Chụp ảnh, Đa dạng, Thành phố hồ chí minh