Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Báo SGGP: TPHCM bàn kế hoạch kiểm soát khí thải xe máy

Trong tháng 10, Sở GTVT TPHCM sẽ làm việc với Sở TN-MT TPHCM, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam và các đơn vị liên quan để bàn kế hoạch khảo sát khí thải xe máy. Phương án cuối cùng sẽ được UBND TPHCM trình Chính phủ tiến hành thí điểm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/tphcm-ban-ke-hoach-kiem-soat-khi-thai-xe-may-622399.html

THỤY QUYÊN

Tìm kiếm:✨

  • Sở TN-MT TPHCM, Sở GTVT TPHCM, Khí thải, Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh, Thí điểm, Hiệp hội, Tháng mười, Mô tô, Nhà sản xuất, Khảo sát, Thành phố hồ chí minh, Kiểm soát, Phương án, Kế hoạch, Chính phủ